Државно јавно тужилаштво

31.05.2023.

Евиденција примене члана 54а КЗ
Редни број Подносилац кривичне пријаве/ извештаја Кривично дело Кратак опис чињеничног стања Побуде из којих је дело извршено (расна, верска, етничка или нац. припадност, пол, сексуална оријентација, родни идентитет) Предузете радње Статус предмета Пол оштећеног Старосна доб оштећеног
Датум подношења Навести националну и етничку припадност оштећеног (уколико је то побуда за извршење дела) м ж пунолетан малолетан
Апелационо јавно тужилаштво у Београду
1. Пријава оштећеног 194 КЗ психичко и физичко насиље над сином и супругом сексуална оријентација оштећеног поднет оптужни предлог;
донета осуђујућа пресуда,
изречена условна осуда - 1 година затвора условно на 3 године и мера забране приближавања и комуникације са оштећеним у трајању од 1 године.
правоснажност првостепене пресуде.
осуђујућа пресуда 1 1
2. Полицијска станица извештај 121 КЗ напад од стране три лица на јавном месту родни идентитет оптужни предлог;
закључен споразум о признању кривичног дела;
донета осуђујућа пресуда - изречена казна затвора у трајању од 1 године, која ће се извршити у просторијама у којима окривљени станује.
правоснажност првостепене пресуде.
осуђујућа пресуда 1 1
3. извештај МУП РС, Дирекције полиције, Полицијске управе, Полицијске станице 344 ст. 2 у вези ст. 1 КЗ напад на јавном месту од стране више НН лице којом приликом су оштећеном нанете лаке телесне повреде сексуална оријентација оштећеног упућен захтев за прикупљање потребних обавештења ПС;
прибављено лекарско уверење Клиничког центра Србије из ког произилази да је оштећени критичном приликом задобио лаке телесне повреде;
достављен извештај ПС Стари град - није утврђен идентитет НН лица;
предмет преведен у КТН уписник
евиденција непознатих учинилаца 1 1
4. извештај МУП РС, Полицијска станица чл. 344 кз нападнут на јавном месту од стране два НН лица, којом приликом су оштећеној нанете телесне повреде. етничка припадност - Ром упућен захтев за прикупљање потребних обавештења;
идентитет НН лица још увек није утврђен.
преведен у КТН 4361/19
евиденција непознатих учинилаца 1 1
5. извештај МУП РС, Дирекције полиције, Полицијске управе, УКП 344 ст. 2 у вези ст. 1 КЗ напад навијача Рада у угоститељском објекту на три особе женског пола сексуална оријентација испитани оштећени и сведоци;
извршен увид у снимке сигурносних камера на основу којих су израђене фотографије које су достављене полицијским станицама;
прибављене наредбе судије за претходни поступак да се од интернет провајдера Телеком Србија прибаве подаци о корисницима ИП адреса са којих су оштећенима упућиване претеће поруке;
 наложено Одељењу за ЈРМ да изврше анализу базних станица мобилне телефоније које покривају место извршења кривичног дела;
 идентитет НН лица још увек није откривен,
 предмет преведен у КТН уписник
евиденција непознатих учинилаца 3 3
6. Пријава оштећеног 127 КЗ НН возачи такси возила одбили да пруже помоћ оштећеном након физичког напада родни идентитет упућен захтев за прикупљање потребних обавештења;
идентитет НН лица још увек није откривен,
предмет преведен у КТН уписник
евиденција непознатих учинилаца 1 1
7 кривична пријава МУП РС, Полицијска станица 344 КЗ и 121 КЗ напад у угоститељском објекту сексуална оријентација поднет оптужни предлог;
закључен споразум о признањи кривичног дела;
донета осуђујућа пресуда,
изречена условна осуда - 1 година затвора условно на 3 године.
правоснажност првостепене пресуде.
осуђујућа пресуда 1 1
8 кривична пријава МУП РС, Полицијска станица 344 КЗ КЗ напад у угоститељском објекту сексуална оријентација поднет оптужни предлог;
закључен споразум о признањи кривичног дела;
донета осуђујућа пресуда,
изречена условна осуда - 8 месеци затвора условно на 2 године.
правоснажност првостепене пресуде.
осуђујућа пресуда 1 1
9 кривична пријава МУП РС, Полицијска станица 344 ст 2 у вези става 1 КЗ Осумњичени заједно са два малолетна лица у тоалету средње школе након више увреда оштећеног "Педерко, зашто си педер" и задали више удараца песницим у пределу главе. сексуална оријентација доказне радње: испитани сведоци и осумњичени.
Налаз вештака,
Оптужни предлог,
правноснажно осуђујућа пресуда,
изречена казна затвора 6 месеци,
осуђујућа пресуда 1 1
10 Пријава оштећеног 138 КЗ Осумњичени псовао и претио малолетној деци подносиоца кривичне пријаве, а затим и њој. етничка и верска припадност ( Роми ) Доказне радње: саслушан окривљени, оштећени и сведоци.
Одбачај кривичне пријаве
одбачај 1 2 1 2
11 Извештај МУП-а РС, Полицијска станица 121 ст 1 КЗ Осумњичени је вређао затим и ударао оштећеног затвореним шакама и ногама у пределу главе. сексуална оријентација упућен захтев за ПО;
достављен извештај по траженим обавештењима;
предмет преведен у КТН уписник.
евиденција непознатих учинилаца 1 1
12 кривична пријава МУП РС, Полицијска управа, Полицијска станица 344 КЗ Вређање и физички напад на три лица на јавном месту вероисповест доказне радње - заказано испитивање оштећене;
позив осумиченом
враћен је неуручен позив и поновљен је позив осумњиченом з
упућен је захтев за прикупљање потребних обавештења ПС
расписана је потрага преко
достављена је нареба за дoвођење окривљеног ПС
расписана потрага преко МУП-а.
спроведено вештачење;
упућен је позив адвокату
упућен је позив за сведоке;
саслушани су сведоци
на захтев Апеационог јавног тужилаштва достављен им је наш спис,
упућен је позив за сведока
Захтев за потребна обавештења(ПЕ);
упућен је захтев за прикупљање потребних обавештења ПС
Захтев за прикупљање потребних обавештења КБЦ
Захтев за прикупљање потребних обавештења КБЦ
доказне радње 1 2 3
13 кривична пријава организација 138 ст. 2 у вези ст. 1 КЗ изношење претећих порука на Facebookу сексуална оријентација поднет је захтев за прикупљање потребних обавештења;
поднета иницијатива суду за издавање наредбе за утврђивање локације са које се одвија комуникација;
Саслушани
одбачена пријава за 138 КЗ, а за чл. 387 КЗ пријава уступљена на надлежност ОЈТ-у
одбачај 3 3
14 Полицијска управа 344 ст. 2 у вези ст. 1 КЗ Напад на два лица услед чега су оба оштећена претрпела лаке телесне повреде сексуална оријентација поднет оптужни предлог оптужење 1 1
15 Полицијска станица 344 ст. 2 у вези ст. 1 КЗ Физички напад од стране два лица национална припадност - Мађар поднет оптужни предлог;
донета осуђујућа пресуда,
изречена условна осуда - 6 месеци затвора условно на 2 године
осуђујућа пресуда 1 1
16 Кривична пријава Полицијска станица 344 ст. 2 у вези ст. 1 КЗ напад на јавном месту од стране осумњиченог којом приликом су оштећеном нанете лаке телесне повреде и увреда по националној основи национална припадност - Албанска национална припадност поднет оптужни предлог оптужење 1 1
17 Кривична пријава Полицијска станица 138. став 1. КЗ  осумњичени трудној оштећеној упутио претњу да ће убити њу и њено дете национална припадност - Роми поднет оптужни предлог,
осуђујућа пресуда - изречена казна затвора у трајању од 2 месеца условно на једну годину
осуђујућа пресуда 1 1
18 Кривична пријав 138. ст. 1. у вези чл. 54а КЗ осумњичени упутио претњу против живота и тела оштећеног сексуална оријентација позив за осумњиченог;
Записник;
позив за осумњиченог;
Наредба за довођење;
Записник;
Предлог за одређивање притвора;
Решење о одређивању притвора;
Наредба за издавање потренице;
Захтев суду за издавање одобрења за испитивање сведока;
Сагласност за испитивање сведока; 05.03.2021.
Позив за сведока оштећеног;
Записник о испитивању сведока оштећеног

доказне радње 1 1
19 Кривична пријава
оштећени
члан 174. КЗ на јавном месту вређао припаднике ромске националности национална припадност - Роми донето решење о одбачају кривичне пријаве одбачај 1 1 2
20 Кривична пријава оштећени члан 138. став 1 КЗ на јавном месту осумњичени упутио претњу против живота и тела национална припадност -Роми упућен захтев за прикупљање потребних обавештења ПС
достављен извештај ПС
следи заказивање саслушања осумњиченог, оштећеног и сведока
потребна обавештења 1 1
21 Извештај Полицијска станица чл. 138а ст. 1 тачка 4 КЗ прогањао ошт. Млд., псовао, претио сексуална оријентација поднет оптужни предлог
донета пресуда Основног суда којом је осум. Осуђен на условну осуду 6 месеци на једну годину и изриче МБ Забрана приближавања и комуницирања
осуђујућа пресуда 1 1
22 кривична пријава оштећеног 138 ст. 1 КЗ претње смрћу и увреде преко друштвене мреже Facebook сексуална оријентација поднет оптужни предлог
донета пресуда Вишег суда којом је осумњичени осуђен на казну затвора у трајању од 8 месеци условно на две године
осуђујућа пресуда 1 1
23 Извештај Полицијска станица чл. 137. у вези чл. 54а, 138а у вези чл. 54а и 138 у вези чл. 54а КЗ Оштећени је доведен у заблуду да изађе на састанак у вези објављеног геј огласа, када су дошла два лица, напала га и нанела му лаке телесне повреде. Након петнаестак дана уследиле су претеће поруке у којима се асоцира на претходни догађај и ставља у изглед настављање напада. сексуална орјентација провере потребна обавештења 1 1
24 кривична пријава оштећене чл. 138а. Став 2. у вези чл. 54а КЗ оштећеној послао преко 30 порука, вређајући је због припадности Јеврејској националној заједници и позивајући се на српски национализам, чиме је угрозио њен лични живот верска припадност; оштећена припада Јеврејској националној заједници с обзиром да из налаза и мишљења вештака произилази да је осумњичени дело учинио у стању неурачунљивости и како је установљена душевна болест услед које постоји озбиљна опасност да понови слична или тежа дела поднет је предлог за изрицање мере безбедности обавезног психијатријског лечења и чувања у здравственој установи оптужење 1 1
25 кривична пријава удружења 387 ст.4 КЗ у вези чл. 54а КЗ На јавном месту износио ставове који подстрекавају мржњу, насиље и дискриминацију према ЛГБТ+ особама сексуална оријентација и родни идентитет запримљена кривична пријава,
поднета два захтева за прикупљање потребних обавештења ПУ
поднета замолница за пружање међународне правне помоћи САД путем Министарства правде РС
МПП / / / /
Апелационо јавно тужилаштво у Новом Саду
26 Полицијска станица 138 КЗ оштећеном послате претеће поруке којима му се прети нападом на живот и тело путем друштвене мреже месинџер верска припадност поднет оптужни предлог;
 закључен споразум о признањи кривичног дела;
донета осуђујућа пресуда, изречена условна осуда - 6 месеци затвора условно на 2 године
осуђујућа пресуда 1 1
27 Кривична пријава Полицијска управа 121 КЗ осумњичени је оштећеног вређао и нанео му тешку телесну повреду сексуална оријентација поднет оптужни предлог,
донета првостепена пресуда у којој суд није нашао да је дело извршено из побуда мржње, а која је по жалби укинута и враћена на поновно суђење.
 донета осуђујућа пресуда окривљени је осуђен на казну затвора у трајању од 6 (шест) месеци, коју ће издржавати у просторијама у којима станује уз примену мера електронског надзора.
изјављена жалба Вишем суду
донета пресуда Вишег суда којом је одбијена жалба ОЈТи потврђена пресуда Основног суда
Пресудом је утврђено да је извршено кривично дело из члана 121 КЗ, али не и да је исто учињено из мржње због сексуалне орјентације
донета пресуда - није доказана побуда мржње 1 1
28 Полицијска станица 194 КЗ и др. психичко и физичко насиље над сином ванбрачне супруге сексуална оријентација поднет оптужни предлог,
донета првостепена пресуда у којој суд није нашао да је дело извршено из побуда мржње
преиначена у погледу санкције и окривљени је осуђен на јединствену казну затвора у трајању од 10 месеци која ће се извршити у просторијама где окривљени станује док је у преосталом делу пресуда потврђена, након чега је поднета иницијатива за подизање захтева за заштиту законитости против другостепене пресуде због повреде кривичног закона из члана 45 став 5 Кривичног законика.
донета пресуда - није доказана побуда мржње 1 1
29 178 ст. 3 у вези ст. 1 КЗ и 137 ст. 2 у вези ст. 1 КЗ све у вези са чл. 33 КЗ Двојица осумњичених су у два наврата, у стану оштећеног, бројним понижавајућим радњама вршили психичко, физичко и сексуално злостављање оштећеног сексуална оријентација поднета оптужница против два лица; оптужење 1 1
30 206 ст. 2 у вези ст. 1 КЗ у вези чл. 30 и 33 КЗ и три дела из чл. 206. ст. 2 у вези ст. 1 КЗ у вези чл. 33 КЗ Осумњичени су у саставу групе, заједно са двојицом малолетних лица, на јавном месту, у три наврата, уз наношење тешких телесних повреда оштећенима одузимали покретне ствари, док је једно дело остало у покушају; повреде свим оштећеним нанете ударцима рукама, ногама и металном копчом каиша и све су у пределу главе сексуална оријентација донета наредба о спровођењу истраге против два лица истрага 4 4
31 Полицијска управа Нови Сад Полицијска станица Разбојништво у саизвршилаштву из чл.206 ст.2 у вези ст.1 све у вези чл.33 КЗ ( по пријави чл.121 ст.2 у вези ст. 1 и чл. 132 ст.1 и чл. 206 ст.1 ) у викендици два окривљена су из мржње дрвеним летвама нанели тешке телесне повреде оштећеном након чега су га лишили слободе тако што су га лишили слободе и отуђили му ПМВ марке "Клио" и два мобилна телефона сексуална оријентација донета наредба о спровођењу истраге
тужилаштво је донело наредбу о завршетку истраге, те је целокупан спис достављен на надлежно поступање Вишем јавном тужилаштву, у ком је поступајући јавни тужилац Вишег јавног тужилштва на основу чл.43 ст.2 тач.5 и чл.331 ст.1 ЗКП, подигао оптужницу против два окривљена због кривичног дела Разбојништво у саизвршилаштву из чл.206 ст.2 у вези ст.1 све у вези чл.33 КЗ, без примене чл.54а КЗ.

оптужење (без 54а КЗ) 1 1
Апелационо јавно тужилаштво у Нишу
32 Полицијска управа 344 ст. 2 у вези ст. 1 КЗ Припадници навијачке групе "Вукови" су упутили речи претње лицима ромске националности "Јебаћемо вам мајку циганску, сад ћете да видите како бију вукови" и слично етничка припадност - Роми против једног малолетног лица донето решење о одбачају кривичне пријаве; против 14 малолетних лица поднет захтев за покретање припремног поступка; обустава припремног поступка обустава припремног поступка 5 3 2
33 Полицијска управа 137 ст. 2 КЗ тројица осумњичених физички напали испред кафића двоје оштећених сексуална оријентација Након прикупљања потребних обавештења и предузетих доказни радњидонето решење о одбачају кривичне пријаве одбачај 1 1 2
34 кривична пријава адвокат 174 КЗ испред куће осумњичени одбио да се поздрави са оштећеним наводећи да неће то да учини јер је циганин етничка припадност - Ром донето решење о одбачају кривичне пријаве (нема основане сумње да је учињено кривично дело које се гони по службеној дужности (чл. 284.ст.1.тач.1.КЗ)) одбачај 1 1
35 Полицијска управа 174 КЗ у згради Услужног центра осумњичена радница назвала оштећеног вехабијом и терористом национална припадност - није желео да се изјасни (претпостављено албанска националност)  донето решење о одбачају кривичне пријаве (нема основане сумње да је учињено кривично дело које се гони по службеној дужности (чл. 284.ст.1.тач.1.КЗ)) одбачај 1 1
36 Полицијска управа 138 ст.2 КЗ осумњичени упутио претње да ће убити двоје оштећених сексуална оријентација доказне радње, здружен у КТ.2657/16, донето решење о одбачају кривичне пријаве (нема основане сумње да је учињено кривично дело које се гони по службеној дужности (чл. 284.ст.1.тач.1.КЗ)) одбачај 1 1 2
37 кривична пријава МУП РС, Полицијска станица чл.138.ст.2. у вези ст.1. КЗ Осумњичени је угрозио сигурност оштећених на тај начин што им је упутио речи претње: "Где је Шиптар, има да га закољем, има да закољем и његову децу" и "И тебе ћу да убијем јер радиш код шиптара" национална припадност - није се изјаснио (претпостављено албанска националност) спроведене доказне радње испитани оштећени и сведоци,
поднет оптужни предлог, главни претрес заказан
донета првостепена пресуда којом је окривљени оглашен кривим и осуђен на казну затвора у трајању од 7 месеци, дана 10.05.2022.године од сране Вишег суда је донета пресуда којом се одбија жалба браниоца, а првостепена пресуда Основног суда потврђује
осуђујућа пресуда 1 1 1 1
38 Полицијска управа чл. 194. ст.1. у вези чл. 61. ст.1 и ст.2. КЗ и крив. дела из чл. 323. ст.3. у вези ст. 1. КЗ Осумњичени је у стању битно смањене урачунљивости услед конзумирања алкохола, у фази тешког пијанства са алкохолемијом од 2,13 промила алкохола у крви, угрозио сигурност оштећен на тај начин што јој је након свађе упутио озбиљне претње да ће напасти на тело тог лица и њој блиских лица, након чега је оштећену ударио песницом у пределу лица етничка припадност - Роми саслушање осумњиченог;
наредба за спровођење истраге;
испитан оштећени и сведоци
наредба за неуропсихијатријско вештачење;
достављено вештачење;
наредба за вештачење ортопеда;
достављено вештачење;
полицији на доказне радње;
полиција доставља записнике о саслушању сведока;
наредба о завршеној истрази;
тужилаштво је подигло оптужницу против осум. за кривична дела из чл. 194.ст.1 у вези чл. 61. ст.1. и 2. КЗ, за чл. 323. ст.3. у вези ст.1 КЗ и за чл. 138. ст.1. у вези чл.54а. КЗ.
Предмет је по жалби, браниоца осум. на решење суда о потврђивању оптужнице достављен Апелационом суду;
Апелац. суда Ниш Кж. 353/21 од 03.06.2021. којим је одбијена жалба бран. осум. на реш. о потврђив. оптужнице.
позив за гл. претрес. и предмет преведен у Кто
Осн. суд изрекао пресуду на јединствену казну затвора у трајању од 2 год. и 6 мес.(правноснажна 06.07.2021.) крив. дело из чл. 138. ст.1. у вези чл. 54а. КЗ није доказано (ошт. преминула пре гл. претреса, осум. негира а сведок каже да није на националној основи и из мржње)
донета пресуда - није доказана побуда мржње 1 1
39 Полицијска станица чл.121.ст.6.у вези ст.1.КЗ осумњичени је малолетног оштећеног из побуда мржње, због припадности ромској националности, тешко телесно повредио на тај начин што му је најпре упутио речи „јебем вам мајку циганску“, а затим му задао један ударац у пределу главе, наневши му тешку телесну повреду у виду прелома тела доње вилице са десне стране. етничка припадност – Роми пред овим тужилаштвом изведене су доказне радње саслушањем осумњиченог, испитивањем мал. оштећеног, испитивањем предложених сведока, као и вештачењем вештака медицинске струке, максилофацијалног хирурга, оптужење ( главни претрес заказан, још увек није донета првостепена пресуда) оптужење 1 1
Апелационо јавно тужилаштво у Крагујевцу